Trivselskola

Sunnerstaskolan är, från och med år 2020, en trivselskola.
Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet, där det är ca 370 000 barn och ungdomar som har en trivselledare på sin skola.
   Skolan har trivselledaraktiviteter på förmiddagsrasten, måndag till torsdag och det är 20 elever från åk 3, 4 och 5 som är trivselledare. Varje termin utses nya trivselledare i klasserna.
Vill du veta mer kan du läsa på www.trivselledare.se
Uppdaterad: