Busskort

Elever med växelvist boende behöver skicka in ansökan varje läsår. Övriga spar sitt busskort till nästa läsår

Blankett finns på: http://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

2 juni 2016