Årskurs 1

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är ledande idén i vår verksamhet.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr11, sid. 9).

  • Vi har stor fokus på läs- och skrivinlärningen.
  • Vi arbetar mycket med att komma igång med det matematiska tänkandet och den matematiska förståelsen.
  • Vi lägger också stor vikt på att eleverna ska fungera väl i olika sociala situationer och olika sociala grupper.

Lärandet sker genom strukturerad undervisning i samverkan med elever i självständigt arbete och tillsammans med andra.                                                                              

Emma Dübeck

Evangelina Villar Fuentes

Julia Teixeira Gomes

Karin Olsson

Uppdaterad: