Lämna och hämta era barn

Föräldrar som lämnar och hämtar med bil ska använda lämna- och hämtaparkeringen bredvid SAIFs klubbhus.

Personalparkeringen är endast avsedd för skolans personal. 
Behöver du stå på personalparkeringen finns parkeringstillstånd att hämta på expeditionen.

Vi ber er föräldrar respektera detta så att era barn kan få en säker trafikmiljö runt skolan.

Vänligen respektera handikapprutan och lämna den fri för dem som rutan är ämnad för.

9 mars 2023