Modersmål för blivande förskoleklass, ansökan

Vill du att ditt barn ska läsa modersmål i höst behöver du göra en anmälan.

Blivande förskoleklasselever som önskar läsa modersmål behöver göra en anmälan senast 15 juni. Ifyllt blankett lämnas till Sunnerstaskolans expedition. Blanketten hittar du här. (PDF, 358 KB)

15 maj 2020