Välkommen till Sunnerstaskolan!

Här kan du läsa mer om våra verksamheter.

Vi har fyra förskoleklasser, årskurs 1 - 5, en förberedelseklass samt fritidsverksamhet. Du kan också läsa mer om våra praktisk-estetiska ämnen, nämligen musik, idrott och hälsa samt slöjd.

Uppdaterad: