Välkommen till Sunnerstaskolan!

Här finns en kort presentation av våra verksamheter.

Vi är en F - 5 skola med ca fyra klasser/årskurs och en fritidsverksamhet. Här kan du läsa om våra arbetslag och om våra praktisk-estetiska ämnen - musik, idrott och hälsa samt slöjd.

Uppdaterad: