Sjukanmälan

Sunnerstaskolan är ansluten till frånvarosystemet Skola24.

Detta innebär att frånvaro anmäls via telefon och registreras digitalt.

  • Anmälan måste göras varje dag som barnet är frånvarande, senast kl.08:00.
    Detta gäller för hel dag
  • Ha barnets tiosiffriga personnummer i beredskap
  • Närsomhelst under samtalet går det att avbryta frånvaroanmälan
  • En bekräftelse kommer när registreringen är klar 

 

Sjukanmälan hel dag

Uppdaterad: