Sjukanmälan

Sunnerstaskolan är ansluten till frånvarosystemet Skola24.

Detta innebär att frånvaro anmäls via telefon och registreras digitalt.

  • Anmälan måste göras varje dag som barnet är frånvarande, senast kl. 8. Detta gäller för hel dag
  • Ha barnets tiosiffriga personnummer i beredskap
  • Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan
  • När registreringen är klar, kommer en bekräftelse

 

Frånvaroanmälan

 

Uppdaterad: