Sunnerstaskolans fritidshem

Ett komplement till skolan och utbildningen

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt, innehållsmässigt och tidsmässigt. Innehållsmässigt genom att vårt uppdrag är att komplettera utbildningen i grundskolan och tidsmässigt då vi tar emot eleverna under den del av dagen som det inte är skola samt under loven.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utbildning och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation, detta utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
Under skoldagen gör vi detta genom att erbjuda skolfritids. Under skolfritidstiden får eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de vanligtvis får i klassrummet.


Avdelning 1-2 och 3-5

Skolans fritidshem består av två avdelningar, en för årskurs 1-2 och en för årskurs 3-5. Båda avdelningarna innefattar rum som har ett specifikt användningsområde, såsom lugna aktiviteter, lite rörligare aktiviteter samt skapande.


Vi som arbetar inom fritids:

Rebecka Hedbom, Sanna Nordqvist, Rikard Södergren, Nathalie Söderqvist, Erik Helmersson, Wafa Sheik-Khalil, Nicolina Ekwall, Sofia Andersson och Emma Hall-Carlsson .

 

 

Fritids åk 1

sunnerstaskolansfritidshem@uppsala.se

Fritids åk 2

sunnerstaskolansfritidshem@uppsala.se

Fritids åk 3-5

sunnerstaskolansfritidshem@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Sunnerstaskolans fritidshem