Fritids

Ett komplement till skolan och utbildningen

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt, innehållsmässigt och tidsmässigt. Innehållsmässigt genom att vårt uppdrag är att komplettera utbildningen i grundskolan och tidsmässigt då vi tar emot eleverna under den del av dagen som det inte är skola samt under loven.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utbildning och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation, detta utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
   Under skoldagen gör vi detta genom att erbjuda skolfritids. Under skolfritidstiden får eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de vanligtvis får i klassrummet. Skolfritids innefattar fyra områden: lek och rörelse, bild och skapande, friluftsliv och rekreation. 

Tomteskogen och Trollskogen

Skolans fritidshem består av två enheter, Tomteskogen och Trollskogen. Båda enheterna innefattar tre rum var, vilka har ett specifikt användningsområde såsom lugna aktiviteter, lite rörligare aktiviteter samt skapande.


Fritids för åk 4-5

Åk 4-5 håller till i en annan byggnad men äter mellanmål tillsamans med de övriga.
Personalen på detta fritids nås på telefonnummer:
018-727 64 27 eller 0766-97 86 55

Tomteskogens personal

Ibbe Mahjob, Wafa Sheik Khalil, Ahmed Kanjou, Emma Skoglund, Erik Helmersson, Julia Falck och Abir Karim.

 

 

Trollskogens personal

Rikard Södergren, Jonatan Rödin, Pär Sundh, Armin Amani, Sanna Nordqvist och Rebecka Hedbom, Klara Lindskog,.

Uppdaterad: