Diskriminering och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Länk till "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" på Uppsala Kommuns hemsida


Till dig som elev

Om någon i skolan gör något mot dig som inte känns bra eller om du känner dig ensam och utanför, så ska du prata med en vuxen på skolan, t.ex. din lärare, skolsköterska, skolkurator, fritidspedagog eller rektor. All personal i skolan är skyldig att göra något om du ber om hjälp med sådana saker. 

Till dig som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare bör kontakta skolan om du befarar att ditt eller något annat barn far illa. Om ditt barn berättar om något som hänt i skolan som han/hon upplevt som kränkande bör du kontakta klassläraren, skolsköterskan eller annan personal på skolan omgående.

Vid funderingar eller oro: Tveka inte att ta kontakt med klasslärare, någon ur elevhälsoteamet eller annan personal!

Uppdaterad: