Sunnerstaskolans ledning

Skolledningen består av rektor Catarina Eriksson och biträdande rektor Ewa Hjelm.

Det är en förmån att få vara en del av Sunnerstaskolan - en skola med utbildning av barn från förskoleklass till årskurs fem.

Här finns en stabil grund att utgå från och som ledare är det spännande att få vara med och påverka och vidareutveckla Sunnerstaskolan i en tid med en ny skollag och en ny läroplan.

Vår vision är att fortsätta verka för en skola där personalen arbetar varierat och omväxlande för att utmana och stimulera eleverna till att utveckla kunskap, förmågor och färdigheter; baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vår ambition är att eleverna – era barn – ska lämna Sunnerstaskolan med utmärkta ämneskunskaper, stark självkänsla, positiva sociala färdigheter, demokratiska värderingar och en stark tro på sin egen framtid och på sina egna möjligheter i Sverige och världen.

Självklart ska vi vara den bästa skola som föräldrar kan välja för sina barn!

Uppdaterad: