Skolsköterska

Carina Lundberg

Jag är på skolan alla dagar, förutom jämna fredagar.
Du kan nå mig på telefon 018 – 727 61 83 och via e-post.

Min mottagning finns i Talgoxhuset (förskoleklassernas hus), ingång på baksidan mot gräsplanen. 


Öppen mottagning
Du som är elev och förälder är välkommen att söka upp mig eller kontakta mig vid frågor som rör barns och ungdomars hälsa. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning, möte, vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar jag er så snart jag kan.


Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 samt första året på gymnasiet. Vår skolläkare heter Helena Salonen Ros.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på Uppsala Kommuns hemsida).

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

 

Carina Lundberg

Skolsköterska

carina.lundberg@uppsala.se

Uppdaterad: