Välkomstbrev från rektor

Vi vill hälsa alla elever varmt välkomna tillbaka till skolan för ett nytt läsår som börjar onsdag 18/8 kl 8.15. Eleverna i förskoleklass har andra starttider vilket vårdnadshavarna har fått information om.

I fredags gick ett informationsbrev från grundskolans chef Erik Ojala ut till alla vårdnadshavare via Unikum med riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till pågående pandemi. Bland annat påpekas att alla ska fortsätta att tänka på att hålla avstånd och undvika stora folksamlingar, ha en god handhygien samt att vårdnadshavare bör hämta och lämna utomhus om så är möjligt. Delar av undervisningen under skoldagen och på fritidshemmet kommer att bedrivas utomhus.

Vid symptom ska eleven stanna hemma, gäller även om någon i familjen har konstaterad smitta av covid -19. Skolan är skyldig att anmäla till kommunen antalet konstaterade fall bland elever och personal varje vecka, glöm därför inte att meddela läraren/mentorn om ditt barn har testats positivt.

Du som förälder är mycket viktig för ditt barns skolgång och vi som arbetar på skolan vill ha en god dialog med dig så att vi tillsammans kan stötta ditt barn när extra behov av olika slag uppstår. I första hand hör du av dig till ditt barns närmaste lärare/mentor eller någon av de vuxna som arbetar med ditt barn på fritidshemmet. Men självklart går det även att kontakta skolledningen eller någon ur elevhälsans team.

Tillsammans ska vi ge ditt barn ett fint och lärorikt läsår.


Vänliga hälsningar Catarina Eriksson, rektor

17 augusti 2021