Skolkurator

Skolkuratorn Helena Stenmark jobbar inte kvar på skolan. En ny tillträder i mars. Vid behov kontakta de övriga i elevhälsan.

Skolkurator
Vakant
Uppdaterad: