Skolkurator

Jag heter Helena Stenmark och jobbar som skolkurator här på Sunnerstaskolan. Min huvuduppgift som skolkurator är att finnas till för elever, föräldrar och skolpersonal som behöver råd och stöd. Jag arbetar främst främjande och förebyggande med fokus på psykosocial hälsa.

Till mig kan du som elev komma om du vill prata med en vuxen. Du kanske har det jobbigt hemma, mår dåligt, har förlorat någon nära, känner dig utanför eller har svårt med skolarbetet? Till mig kan du komma och prata om det som är viktigt för dig, jag lyssnar gärna!

Om du vill ha en tid för samtal kan du be din lärare att kontakta mig. Du kan också komma förbi själv och se om jag har tid, annars bokar vi en. Du kan även be en förälder att boka tid åt dig.

Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det du berättar för mig, stannar hos mig. Ibland behöver jag prata med lärare, annan personal eller en förälder, men då frågar jag alltid dig om det är okej. Om jag däremot misstänker att en elev far illa, har jag som skolkurator anmälningsskyldighet och gör en så kallad ”orosanmälan” till socialtjänsten.

Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är oroliga för sina barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp. Jag kan hjälpa till i kontakten med olika myndigheter eller andra verksamheter såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen, socialtjänsten och polisen.

Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam samt KiVa-team och har ett nära samarbete med övrig personal.

Jag finns på skolan måndagar 8:00 - 12:00 samt torsdagar och fredagar 8:00 - 16:30 . Övriga tider kan du nå mig via mejl eller via telefon 018-727 61 95. 

Varmt välkommen!

Skolkurator
Helena Stenmark
Uppdaterad: