Skolkurator

Liza Nässlin Eidenert

Jag heter Liza Nässlin Eidenert och mina ordinarie arbetstider är måndag-torsdag 8:00-16:30.
Du kan nå mig på telefon 018-727 26 89 och via e-post.
Det går också bra att komma direkt till mig för att boka tid. Mitt rum finns i gamla byggnaden, högst upp (bredvid syslöjden).

Jag ansvarar för att ge elever och deras föräldrar råd/stöd i sociala frågor. Jag samarbetar med skolans personal och andra myndigheter när det behövs.

Som kurator ingår jag i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Jag delaktig i skolans antimobbingprogram – KiVa.

 

Vad kan jag som skolkurator hjälpa till med?

Som elev kan du vända dig till mig när något bekymrar dig. Jag kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor, som exempel:

· Skolsituationen

· Familjesituationen

· Utanförskap/mobbning

· Vänskapsrelationer

· Skolfrånvaro

· Stress, oro och nedstämdhet

· Kärleksbekymmer

  och mycket annat

Tystnadsplikt

Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Jag journalför inte våra samtal.


Kontakta skolkuratorn

Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör ditt mående och sociala situation. Självklart kan du som förälder också kontakta mig om du tror att ditt barn är i behov av stöd eller vägledning från kurator. Fortlöpande stödsamtal ska alltid godkännas av vårdnadshavare.

Skolkurator
Liza Nässlin Eidenert
Uppdaterad: