Skolkurator

Liza Nässlin Eidenert

Jag heter Liza och mina ordinarie arbetstider är måndag-torsdag 8:30-15:30, fredag 8:30-15.00.
Mitt rum ligger i gamla byggnaden, högst upp.
Du kan nå mig på telefon 018-727 26 89 och via e-post.
Fortlöpande stödsamtal ska alltid godkännas av vårdnadshavare.

Jag ansvarar för att ge elever och deras föräldrar råd/stöd i sociala frågor.
Jag samarbetar med skolans personal och andra myndigheter när det behövs.

Som kurator ingår jag i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.
Jag är delaktig i skolans antimobbingprogram – KiVa.


Vad kan jag som skolkurator hjälpa till med?

Som elev kan du vända dig till mig när något bekymrar dig.
Jag kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor, t ex.
• Skolsituationen
• Familjesituationen
• Utanförskap/mobbning
• Vänskapsrelationer
• Skolfrånvaro
• Stress, oro och nedstämdhet och mycket annat.

Tystnadsplikt

Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Jag journalför inte våra samtal.

Liza Nässlin Eidenert

Skolkurator

liza.nasslin-eidenert@uppsala.se

Uppdaterad: