Välkommen till Sunnerstaskolan

Sunnerstaskolan tar emot elever från förskoleklass upp till skolår 5. På skolan finns också en förberedelseklass för nyanlända elever med annat språk än svenska. Idag är elevantalet på Sunnerstaskolan cirka 600 och totalt arbetar cirka 70 personer på skolan.

Sunnersta är en stadsdel i södra Uppsala, på gränsen till Knivsta Kommun. Till Sunnersta räknas även områdena Flottsund och Graneberg. Bebyggelsen är till största delen villor, men på senare år har även ett antal hyreshus tillkommit.  Ekoln ligger nära för båtintresserade och i Sunnerstabacken finns möjlighet till bl.a. utförsåkning.