Välkommen till Sunnerstaskolan

Sunnerstaskolans verksamhet är från förskoleklass till årskurs 5. Skolan har även en förberedelseklass för nyanlända elever. Elevantalet på Sunnerstaskolan är ca 600 och totalt arbetar cirka 70 personer på skolan.