Välkommen till Sunnerstaskolan

Sunnerstaskolan tar emot elever från förskoleklass upp till skolår 5. På skolan finns också en förberedelseklass för nyanlända elever med annat språk än svenska. Idag är elevantalet på Sunnerstaskolan cirka 600 och totalt arbetar cirka 70 personer på skolan.