Ledighetsansökan

Om du behöver söka ledighet från undervisningen för ditt barn hittar du blankett här (PDF, 75 KB). Observera att ledigheter utöver lov endast beviljas i undantagsfall. Läs mer i Riktlinjer vid frånvaro och ledighet (PDF, 559 KB).

7 mars 2016