Att tänka på som vårdnadshavare

  • Vid hemgång meddelar man alltid detta på närvarotavlan samt säger till dagens stängningspersonal.
  • Ska barnet gå hem själv ska barnets vårdnadshavare meddela fritids om detta via lapp, sms eller mail innan kl.13:00. Har fritids inte meddelats via en vårdnadshavare kommer vi inte att släppa iväg barnet.
  • Vi ser helst att lekdagar planeras in i förväg.
  • Vi lånar inte ut våra telefoner, detta på grund av att andra vårdnadshavare alltid ska ha möjligheten att kontakta oss via dem. Om du som vårdnadshavare tar med en kamrat till ditt barn, får du själv kontakta det barnets vårdnadshavare med egen telefon. Observera att vi måste få bekräftat från barnets vårdnadshavare via sms eller telefonsamtal innan vi släpper iväg er.
  • Om ditt barn har övriga aktiviteter (modersmål, musik, kör, etc.) som ni vill ha hjälp att påminna om, skall detta meddelas till fritids.
Uppdaterad: