Föräldrabesök

Vårdnadshavare är välkomna att besöka sitt barns undervisning och denna policy ska följas för att besöken ska fungera bra för alla parter.

 

Före besöket:

· Vårdnadshavare mejlar undervisande lärare minst en vecka innan önskat besök. I mejlet ska dag och tid framgå. Detta gäller även för besök i fritidsverksamheten och i förskoleklass. Läraren återkopplar om önskad tid fungerar eller ej.

(Skolan beviljar inga besök i augusti, maj och juni.)

· Mentor tillfrågar/informerar övriga berörda lärare samt fritidspersonal.

Under besöket:

· Vårdnadshavaren förväntas hjälpa till i klassen under besöket.

· När eleverna har rast är vårdnadshavaren ute med eleverna på skolgården.

· Inga vårdnadshavare får vistas i personalrum och andra personalutrymmen p.g.a. känsliga samtal som råder under sekretess.

· Lunchkuponger finns att köpa på expeditionen om man vill äta tillsammans med klassen.

· Ingen fotografering, ljudupptagning eller anteckningar får tas under besöket.

· Vårdnadshavaren ska bära besöksbricka runt halsen under hela besöket, hämtas vid expeditionen.

Uppdaterad: