Nytt avsnitt i läroplanen

Läroplanen ska i tillämpliga delar gälla för förskoleklassen och fritidshemmet.

Den 1 juli infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texten förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll.

Vill du veta mera om vad det innebär så kan du läsa det här (pdf) (PDF, 2 MB)

27 september 2016