Årskurs 4

I årskurs 4 arbetar fyra ämneslärare. Vi arbetar med våra olika ämnen och undervisar i alla klasser.

Som ämneslärare är det en fördel att kunna gå mer på djupet i de ämnen man undervisar i. Vårt mål är att eleverna under tiden hos oss får ett starkt självförtroende för det egna lärandet och en trygghet i lärprocessen där det egna ansvaret tillsammans med lärarnas kompetens och vägledning är nyckeln.

Svenska: Här arbetar vi genreinriktat och använder oss av mycket skönlitteratur i undervisningen. Tanken är att skönlitteraturen ska löpa parallellt med undervisningen i so- ämnena. Detta för att förstärka och fördjupa ämneskunskaperna. 

Matematik: Vi arbetar förståelseinriktat vilket innebär att mycket jobb läggs ner på att få eleverna att finna egna lösningar och hitta ett äkta matematiskt tänkande. Undervisningen bygger därför mycket på elevernas aktiva medverkan där idéer sprids till varandra och kunskaperna fördjupas. 

Engelska:  Vi använder oss av ett material som heter Happy. Det är indelat i tre olika nivåer som gör att alla elever kan jobba på den nivå som passar dem. Vi har ett varierat arbetssätt där vi läser, pratar, skriver texter, lyssnar på texter och musik.

22 mars 2017