Elevhälsan på Sunnerstaskolan

Elevhälsan är en del av skolans uppdrag som alla på skolan är en del av.

Elevhälsan grundas på ett salutogent förhållningssätt och syftet är att arbeta proaktivt med främjande och förebyggande insatser.

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor. På uppdrag träffas EHT varannan vecka och samordnar insatser på grupp- och individnivå. Rektor kallar till elevhälsomöte (EHM) vid behov av samarbete med vårdnadshavare. EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från EHT deltar.

Önskar ni tid med skolkurator, kontaktar ni henne direkt.

 

Liza Nässlin Eidenert

Skolkurator

liza.nasslin-eidenert@uppsala.se

Uppdaterad: