Förskoleklass

Vi har fyra förskoleklasser - Måsen, Svanen, Ugglan och Tjädern.

Vår verksamhet anpassas efter varje elevs behov med en strävan efter att varje elev ska känna lust och nyfikenhet i sitt lärande. Vi vill ha trygga elever där lärandet sker i roliga och meningsfulla sammanhang. Skoldagen sträcker sig från kl. 8.30 till kl. 13.30. 

Målen för förskoleklassens verksamhet  är:

  • att arbeta tematiskt 
  • att leken genomsyrar verksamheten
  • att utveckla elevernas sociala kompetens
  • att skapa nyfikenhet och intresse för språk, matematik och estetiska ämnen

Vi som arbetar här är utbildade grundskolelärare och förskollärare:

  • (FC) Måsen: Maria Löwenhoff och Parvin Hosseinzadeh
  • (FD) Svanen: Jennie Hägglund och Marica Walén
  • (FB) Tjädern: Ulrica Wahlberg och Emma Möllerström 
  • (FA) Ugglan: Sandra Siilakka och Jenny Wolwan 


Följ länken nedan för att få ytterligare inblick i våra förskoleklasser.

Sunnerstaskolans förskoleklass vt 2023 (PPTX, 23 MB)

Har du övriga frågor, vänligen kontakta arbetslagsledare Jenny Wolwan.

jenny.wolwan@skola.uppsala.se

Måsen

sunnerstaskolan.masen@uppsala.se

Svanen

sunnerstaskolan.svanen@uppsala.se

Tjädern

sunnerstaskolan.tjadern@uppsala.se

Ugglan

sunnerstaskolan.ugglan@uppsala.se

Uppdaterad: