Förskoleklass

Vi har fyra förskoleklasser - Måsen, Svanen, Ugglan och Tjädern.

Vår verksamhet anpassas efter varje elevs behov med en strävan efter att varje elev ska känna lust och nyfikenhet i sitt lärande. Vi vill ha trygga elever där lärandet sker i roliga och meningsfulla sammanhang. Skoldagen sträcker sig från kl. 8.30 till kl. 13.30. 

Målen för förskoleklassens verksamhet  är:

  • att arbeta tematiskt 
  • att leken genomsyrar verksamheten
  • att utveckla elevernas sociala kompetens
  • att skapa nyfikenhet och intresse för språk, matematik och estetiska ämnen

Vi som arbetar här är utbildade grundskolelärare och förskollärare:

  • Måsen: Maria Löwenhoff och Parvin Hosseinzadeh
  • Svanen: Lotta Almby-Snihs, Marica Walén
  • Tjädern: Ulrica Wahlberg, Catherine Rose 
  • Ugglan: Sandra Siilakka, Jenny Wolwan 


I förskoleklasserna arbetar även Ylva Löwenhoff.

Följ denna länk för att få ytterligare inblick i våra förskoleklasser.


Uppdaterad: