Förskoleklass

Vi har fyra förskoleklasser - Måsen, Svanen, Ugglan och Tjädern.

Vår verksamhet anpassas efter varje elevs behov med en strävan efter att varje elev ska känna lust och nyfikenhet i sitt lärande. Vi vill ha trygga elever där lärandet sker i roliga och meningsfulla sammanhang. Skoldagen sträcker sig från kl. 8.30 till kl. 13.30. 

Målen för förskoleklassens verksamhet  är:

  • att arbeta tematiskt 
  • att leken genomsyrar verksamheten
  • att utveckla elevernas sociala kompetens
  • att skapa nyfikenhet och intresse för språk, matematik och estetiska ämnen

Vi som arbetar här är utbildade grundskolelärare och förskollärare:

  • Måsen: Maria Löwenhoff och Parvin Hosseinzadeh
  • Svanen: Lotta Almby-Snihs, Catherine Rose och Jennie Hägglund
  • Tjädern: Karin Guss, Ulrica Wahlberg och Daniel Lavén
  • Ugglan: Sandra Siilakka och Jenny Wolwan

I förskoleklasserna arbetar även Ylva Löwenhoff.

Vill du veta mera vänligen kontakta arbetslagsledare Jenny Wolwan.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass