Årskurs 2

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Detta stimulerar vi genom strukturerad undervisning i samverkan med elever i självständigt arbete och tillsammans med andra. Vi lägger också stor vikt vid att kunna leva sig in i andra människors situation.

Under årskurs 2 fortsätter vi fokusera på:

  • läs- och skrivträning genom ett språkutvecklande arbetssätt där läsförståelse, lässtrategier och genreskrivning är centralt.
  • Vi arbetar även vidare med matematik inom de fyra räknesätten, problemlösning samt att föra matematiska resonemang.
  • Temaområden i ämnena SO/NO är bland annat yrken och pengars värde samt rymden och kraft/ rörelse.

 

Charlotte Pettersson

charlotte.pettersson2@skola.uppsala.se

Lena Regnander Bergh

lena.regnander-bergh@skola.uppsala.se

Josefine Kron

Andrea Lingman

andrea.lingman@skola.uppsala.se

Uppdaterad: