Årskurs 2

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Detta stimulerar vi genom strukturerad undervisning i samverkan med elever i självständigt arbete och tillsammans med andra. Vi lägger också stor vikt vid att kunna leva sig in i andra människors situation.

Under årskurs 2 fortsätter vi fokusera på:

  • läs- och skrivträning genom ett språkutvecklande arbetssätt där läsförståelse, lässtrategier och genreskrivning är centralt.
  • Vi arbetar även vidare med matematik inom de fyra räknesätten, problemlösning samt att föra matematiska resonemang.
  • Större temaområden i ämnena SO/NO är rymden och kroppen

 

Emelie Molin Engblom

Ana Pecirep

Sylvianne Bergman

Eva Kusendal

Elisa Hamelius

Uppdaterad: