Vi är en KiVa-skola!

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram som är utvecklat i Finland vid Åbo universitet. Programmet strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan.

logga

KiVa-lektioner 

KiVa Skola syns i skolans vardag på många sätt. Bland annat genom lektioner där eleverna deltar i diskussioner, grupparbeten och rollspelsövningar. Syftet är att ge eleverna kunskap för att motverka mobbning.

Lektionerna är indelade i olika teman. Innehållet går från att behandla mer allmänna ämnen, som vikten av respekt i människorelationer till att behandla mobbningens mekanismer och följder.

Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbning fortsätter eller upphör.

KiVa-teamet

I skolan finns det ett så kallat KiVa-team som består av skolkurator, fritidspedagoger och lärare. KiVa- teamet tillsammans med mentor utreder de mobbningsfall, enligt specifika åtgärder, som uppdagas i skolan.

Om du misstänker att ditt barn är utsatt eller utsätter någon annan för upprepade kränkningar, tveka inte att kontakta barnets mentor. Prata gärna med ditt barn om mobbning, även om hen varken blir utsatt eller utsätter andra. Det är viktigt att vi tillsammans sätter stopp för mobbning!

Vi i KiVa-teamet är Liza Nässlin Eidenert kurator, Abir Karim fritidspedagog, Emma Dübeck åk 1, Julia Rapp åk 2, Ana Pecirep åk 3, Anette Gustafsson åk 4 och Lena Andersson åk 5.

För mer information:

Föräldrahandboken som ingår i KiVa Skola-programmet samt annan information finns att läsa på  http://www.kivaprogram.net/sweden → välj ikonen handbok för föräldrar.

 

Uppdaterad: