Vår skola använder KiVa Skola-programmet!

KiVa Skola har konstaterats minska förekomsten av mobbning på skolan och öka skoltrivseln!

KiVa Skola är ett vid Åbo universitet i Finland, utvecklat åtgärdsprogram, som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan.  

KiVa-lektioner ger eleverna kunskap för att motverka mobbning

KiVa skola syns i skolans vardag på många sätt. Eleverna deltar i s.k. KiVa lektioner. I lektionerna som innehåller 10 olika teman ingår bl.a. diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar.

Innehållet går från att behandla mer allmänna ämnen, som vikten av respekt i människorelationer till att behandla mobbningens mekanismer och följder.

Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbning fortsätter eller upphör. Eleverna får prova på olika sätt att stå emot mobbning. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet med mobbningstema.

KiVa-teamet utreder mobbningsfallen i samarbete med klassföreståndare

I skolan finns det en arbetsgrupp som består av skolkurator, lärare eller övriga vuxna i skolpersonalen, KiVa-teamet.

Tillsammans med klassföreståndaren utreder KiVa-teamet de mobbningsfall som upptagas i skolan. Om du misstänker att ditt barn är utsatt för mobbning, eller om du har orsak att misstänka att hen mobbar någon annan, ska du inte tveka att kontakta skolan.  Tala med ditt barn om mobbning, även om hen varken blir utsatt eller mobbar andra. Det är viktigt att vi tillsammans med våra barn funderar över hur man ska göra om man upptäcker att någon i skolan blir mobbad!

Vill du veta mer:

Föräldrahandboken som ingår i KiVa Skola-programmet samt annan information finns att läsa på  http://www.kivaprogram.net/sweden → välj ikonen handbok för föräldrar.

Uppdaterad: