Skolavslutning 9 juni

Det blir allsång, dans och tal vid eken.

Här kan du ta del av inbjudan och program (PDF, 230 KB)

Varmt välkomna!

26 maj 2017