Skolpsykolog

Skolpsykolog på Sunnerstaskolan är Linda Trapp. Hon är på föräldraledighet och ersätts av Simon Skaaret.

Uppdaterad: