Skolpsykolog

Skolpsykolog på Sunnerstaskolan är Linda Trapp som går på föräldraledighet och ersätts av Simon Skaaret.

Uppdaterad: