Skolpsykolog

Jag heter Lotta Svensson och jag är skolpsykolog på Sunnerstaskolan.

Du når mig via mail lotta.svensson@uppsala.se eller via telefon 018-727 49 92.

25 juni 2018