Gemensamma regler och rutiner

·       Omsorgen är öppen varje dag kl.07.30-17.30. De barn som behöver omsorg kl.07.30-08.00 går till öppningsavdelningen Stenen på Fritids årskurs 1-2, ingång via den gröna dörren vid basketplanen.

·       Skolan börjar 8.15.
Mellan kl.08.00 och 08.15 är alla barnen ute tillsammans med fritidspersonalen.

·       Vi äter mellanmål kl.13.50-14.30. Årskurs 1-3 äter mellanmål i matsalen medan årskurs 4 och 5 äter mellanmål på 3-5-fritids.

·       Gemensam stängning för båda avdelningarna från kl.16.00 på Stenen (Fritids åk 1-2)

·       Mobiltelefoner:
Vi ser helst att mobiltelefonerna stannar hemma.  För de barn som ändå behöver sin mobiltelefon gäller följande; Personalen ansvarar inte för mobiltelefonen. Mobiltelefonen skall förvaras avstängd i elevens väska. Om eleven skall använda mobiltelefonen för att t.ex. ringa och meddela att hen går hem, så ska detta godkännas samt ske i närvaro av en personal som finns på plats.

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss!

Uppdaterad: