Gemensamma regler och rutiner

  • Omsorgen är öppen varje dag mellan 7:30–17:30. De barn som behöver omsorg mellan 7:30–8:00 går till öppningsavdelningen, Stenen (Trollskogen), ingång via gröna dörren vid basketplanen och sedan in till vänster. 
  • Skolan börjar 8:15. Mellan 8:00 och 8:15 är alla barn ute tillsammans med fritidspersonalen.Vi kommer äta mellanmål mellan klockan 14:00–14:30. Årskurs 1 äter först sedan årskurs 2 och sist årskurs 3,4 och 5.
  • Tomteskogens stängning 16:30-17:30 är på Stubben - ingång skolans huvudentré och sedan in till vänster.
  • Trollskogens stängning 16:30-17:30 är på Stenen - ingång via gröna dörren vid basketplanen och sedan in till vänster. 
  • Mobiltelefoner: Vi ser helst att mobiltelefonerna stannar hemma. För de barn som ändå behöver ha sin mobiltelefon gäller följande, - Personalen ansvarar inte för mobiltelefonen. Mobiltelefonen skall förvaras avstängd i elevens väska. Om eleven skall använda sin mobiltelefon för att t.ex. ringa och meddela att hon/han går hem, så skall detta godkännas av samt ske i närvaro av en personal som finns på plats.

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte på att kontakta oss!

Uppdaterad: