Nyanlända elever

Varje läsår får vi nyanlända elever från olika länder i världen.

En sak som nyanlända elever har gemensamt är att de ska lära sig svenska som ett andra språk. Samtidigt som de lär sig det nya spåket får de undervisning i de olika ämnen.  

Vi har ett interkulturellt förhållningssätt där vi ser  olikheter som tillgång, vi arbetar med inkludering, språkutveckling och identitetsskapande. Vi stävar efter att eleverna känner gemenskap och delaktighet redan från första skoldagen. 

Vi visar intresse och nyfikenhet om elevernas liv samt tar vara på elevernas erfarenheter och kunskaper. Utifrån elevernas sociala och kulturella sammanhang gör vi en pedagogisk kartläggning och därefter bygger på deras kunskaper i alla ämnen. 

Framgångsfaktorer när vi möter nyanlända elever: 

  • Pedagogisk kartläggning
  • Modersmålsundervisning
  • Studiehandledning
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Höga förväntningar

Nuvarande elever är delvis eller helt integrerade i klasserna.

 

Carola Turtola Flink

Uppdaterad: