Skolforum

Vid varje skolenhet ska det finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare.

Hos oss heter det Skolforum och består av skolans ledning och föräldrarepresentanter från klasserna. Här behandlas frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna. Det är två träffar per termin. 

Minnesanteckningar 171017 (PDF, 32 KB)

Minnesanteckningar 170510 (PDF, 84 KB)

Minnesanteckningar161207 (PDF, 211 KB)

Minnesanteckningar 161026 (PDF, 169 KB)

Minnesanteckningar 160421 (PDF, 409 KB)

Minnesanteckningar160218 (PDF, 192 KB)

Minnesanteckningar151210 (PDF, 100 KB)

Minnesanteckningar 151007 (PDF, 217 KB)

Minnesanteckningar150415 (PDF, 102 KB)

Minnesanteckningar150210 (PDF, 56 KB)

 

25 juni 2018