Händelser

11 september deltar hela skolan i skoljoggen. 

Vecka 37 har vi på skolan KiVa - vecka där extra fokus ligger på samarbete och gemenskap. Skolans KiVa-team kommer tillsammans med fritids att anordna rastaktiviteter med fokus på samarbete och glädje. Under veckan kommer eleverna även att ha en lektion och en gruppuppgift med fokus på samarbete och kommunikation

Uppdaterad: