Skolstart

17 augusti

Måndag den 17 augusti börjar skolan igen.
Alla årsklasser går till sina respektive klassrum kl.08:15.
För förskoleklass börjar dagen kl.08:30.