Nationella prov åk 3

De nationella proven i åk 3 sker under v.11 – v.20

Under denna period (11 mars - 17 maj 2019) kommer ingen ledighet att beviljas.

4 oktober 2018