Information

Förskolan har kvar ansvaret för blivande förskoleklassbarn fram till den 1:a augusti.

Därefter kan man söka fritidsplats på Sunnerstaskolan via ebarnungdom. Vid frågor kontakta biträdande rektorn, ewa.hjelm@uppsala.se

 

 

23 maj 2018