Viktig information att ta del av

Här kan du ta del av informationen som gäller nya sexåringar, sommarfritids samt sommarfritids veckorna 27-30.

Denna information togs upp på träffen den 17 och 18 maj då nya sexåringarna kom på besök. Viktigt att notera att förskoleklassen smygstartar skolan 18 augusti i halvklass.

Här kan du ta del av den informationen som togs upp (pdf)

Här nedan är det information angående sommarfritids för dig som anmält omsorgsbehovet.

Sommarfritids för nya sexåringar (pdf)

Sommarfritids förskoleklass - åk 4 (pdf)

Sommarftitids på Treklangen veckorna 27-30 (pdf)

Personal som kommer att finnas på Treklangen mellan veckorna 27-30 är:

  • Frej v. 27
  • Ahmed v.27-30
  • Ellika v. 27-28
  • Abir v. 28-30
  • Fanny v. 30
21 maj 2017